Gå videre til innhold
«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon».

Nyhet -

«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon».

Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsettet for 2019. Som et viktig ledd i å redusere klimagassutslippene i Norge har Stortinget vedtatt en målsetting om innblanding av avansert biodrivstoff i transportsektoren. Denne satsingen blir ytterligere forsterket i regjeringens framlagte statsbudsjett. Miljøvernminister Elvestuen kommenterer på følgende måte: - Når regjeringa vektlegg avansert biodrivstoff, bygger dette opp under norske planar om å produsere meir avansert biodrivstoff frå skog. Ved å sikre at det finst ein marknad for alternative drivstoff til luftfart legg vi til rette for teknologiutvikling og næringsutvikling i Noreg.

Hele nyheten kan leses her:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/biodrivstoff-skal-ha-god-klimaeffekt/id2614285/

Emner

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572
Knut Fjerdingstad

Knut Fjerdingstad

Pressekontakt Pressekontakt +47 901 86 310