Gå videre til innhold
Silva Green Fuel ansetter på Tofte

Nyhet -

Silva Green Fuel ansetter på Tofte

Silva Green Fuel satser videre og ansetter 16 nye medarbeidere. Selskapet trenger nå mer fagfolk og kompetanse for å forberede seg for en mulig investering i et produksjonsanlegg for biodrivstoff på Tofte.

Eierne i Silva Green Fuel, Statkraft og svenske Södra har tro på teknologien og en framtid for Tofte som et teknologisenter for avansert biodrivstoff. Testingen av teknologien i demoanlegget, som ble ferdigstilt mot slutten av fjoråret, er godt i gang og forventes sluttført på våren neste år. En investeringsbeslutning i et fullskala produksjonsanlegg kan komme i 2024.

  • Å bytte ut fossilt drivstoff i transportsektoren med fornybart vil være et vesentlig bidrag til kutt i klimautslippene. Produksjon av biodrivstoff på Tofte vil være viktig for utviklingen av teknologien og kan bli et kompetansesenter som grunnlag for en ny og spennende industri sier Per Are Hellebust, administrerende direktør i Silva Green Fuel.

Tilveksten av biomasse i Norge er i dag langt større enn avvirkningen. Å benyttet denne naturressursen til produksjon av fornybart drivstoff og lokal verdiskaping vil være et bærekraftig og viktig bidrag for å avkarbonisere transportsektoren. De to eierne i Silva Green Fuel har ambisjoner om å bygge flere slike anlegg i både Sverige og Norge.

  • Utlysningen av de nye faste stillingene vil komme denne uken. Vi søker etter folk med et bredt spekter av kompetanse for å forberede en mulig investeringsbeslutning i et stort kommersielt anlegg. Silva Green Fuel trenger folk som kan drift, har kunnskap innen avansert kjemisk prosessteknologi, prosjektledere, operatører og økonomer med bakgrunn i finans- og markedsoperasjoner, sier administrerende direktør Per Are Hellebust.
  • Vi håper det finnes gode kandidater lokalt både på Tofte og hele Asker kommune. Dette er en mulighet til å være med på det grønne skifte med en ny og spennende teknologi som bidrar til å skape ny næring og reduserer klimautslipp, sier Hellebust.

Stillingsannonsene finner du her under Tofte

Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572
Knut Fjerdingstad

Knut Fjerdingstad

Pressekontakt Pressekontakt +47 901 86 310