Gå videre til innhold
Organisering for storskala produksjon av biodrivstoff

Nyhet -

Organisering for storskala produksjon av biodrivstoff

Demonstrasjonsanlegget for produksjon av avansert biodrivstoff stod ferdig bygget på Tofte i desember 2021. Anlegget ble bygget for å verifisere teknologien før en eventuell videre kommersiell satsing. De siste månedene har vi kommet langt med å teste de ulike komponentene i anlegget, men det er nødvendig å fortsette testingen av demoanlegget for fullt også fremover.

Silva Green Fuel (SGF) går nå inn i en fase for å forberede en eventuell investeringsbeslutning til et fullskalaanlegg. I denne fasen vil fokus være på det gjenstående arbeidet med å verifisere teknologien, å forberede oppskalering og byggeprosjekter, samt tilføre selskapet ytterligere kompetanse og ressurser.

Per Are Hellebust er nå ansatt som ny CEO. Han har i tillegg til sin erfaring med å lede store og komplekse byggeprosjekter lang fartstid fra Statkraft blant annet som regiondirektør. Nåværende daglig leder Rune Gjessing går inn i en ny rolle som CFO med fokus på det finansielle, innkjøp og kommersielle avtaler.

Samtidig vil Christen Grønvold-Hansen fra Södra tre tilbake og gå inn i styret som fra 1. juni 2022 består av fra Statkraft; Birgitte Vartdal Ringstad, Bjørn Holsen, Marit Grimsmo og Kristian Aa og fra Södra; Catrin Gustavsson, Henrik Brodin, Andreas Hörnfeldt og Christen Grønvold-Hansen.

- Med denne organiseringen styrker vi SGF på vei inn i neste fase med et ferdigstilt demoanlegg på vei til å verifisere teknologien. Samtidig skal veien videre til eventuell investeringsbeslutning for storskalaanlegg, forberedes sier Bjørn Holsen, leder for nye forretningsmuligheter.

- Rune og hans team har lagt ned et godt stykke arbeid med å ferdigstille demoanlegget som er det første i sitt slag i verden. Dette er et betydelig utviklingsprosjekt hvor SGF har gjennomført alle fasene fra valg av teknologi til ferdigstilt demoanlegg. Vi er glade for at Rune fortsetter i Silva med ansvar for viktige strategiske områder som finans, strategi, kommersielle avtaler og innkjøp i SGF, sier Birgitte R. Vartdal som er styreleder i Silva Green Fuel.

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572
Knut Fjerdingstad

Knut Fjerdingstad

Pressekontakt Pressekontakt +47 901 86 310