Gå videre til innhold
Industritomten på Tofte
Industritomten på Tofte

Nyhet -

Arbeidet med demonstrasjonsanlegget for biodrivstoff på Tofte kan gå videre

Silva Green Fuel er tilfreds med at Fylkesmannen stiller seg bak Hurum kommunes vedtak om dispensasjon fra detaljreguleringskravet. Dermed kan arbeidet med demonstrasjonsanlegget for 2. generasjons biodrivstoff på Tofte gå videre.

For å etablere et demonstrasjonsanlegg for avansert biodrivstoff på Tofte i Hurum kommune søkte Silva Green Fuel om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om krav til utarbeidelse av detaljregulering, samt om dispensasjon fra plan- og bygningsloven om forbudet mot tiltak innenfor 100- metersbeltet langs sjøen.

Hoveddelen av demonstrasjonsanlegget skal etableres inne i den eksisterende lagerhallen på Statkrafts industritomt på Tofte. Det vil i tillegg bli oppført to mindre tilbygg, et tankanlegg for lagring av biodrivstoff, en lukket fakkel og rørføringer mellom hallen og tankene.

Hurum kommune godkjente søknaden 19. juni 2018. Det kom inn 5 klager på vedtaket. Klagene ble ikke tatt til følge av fylkesmannen som dermed stadfestet kommunen vedtak. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Fylkesmannens stadfestelse av Hurum kommunes vedtak om dispensasjon for etablering av demonstrasjonsanlegg for biodrivstoff kan finnes her:  Fylkesmannens vedtak

For mer informasjon om Silva Green Fuel og biodrivstoff se www.silvagreenfuel.no

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572
Knut Fjerdingstad

Knut Fjerdingstad

Pressekontakt Pressekontakt +47 901 86 310